Betonárska oceľ

Oceľová rebierková výstuž valcovaná a tvárnená za tepla B500B v tyčiach menovitých priemerov 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm a 40 mm

Použitie: na vystužovanie betónových konštrukcií.

Priemer: ø 8 mm - ø 40 mm

Dĺžka: 6 000 mm / 12 0000 mm (v prípade záujmu o inú dĺžku podľa požiadavky)