Profil spoločnosti

Spoločnosť Steelberry s. r. o. bola založená v 2009.

Hlavnou náplňou spoločnosti je:
> Obchodná činnosť (kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru)
> Sprostredkovateľská činnosť

Trhy, na ktorých pôsobí spoločnosť:
Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko.